آریان فولاد | ariansteel

شرکت آریان فولاد

Farsi    English

قیمت محصولات تولیدی

آخرین بروزرسانی : ساعت ۲۳:۴۱ - جمعه,۰۶ تیر ۱۳۹۹

گروه محصول نام محصول وزن تقریبی شاخه مبلغ ( ريال )
تیرآهن 14*12000 135 کیلوگرم 6,300,000
تیرآهن 16*12000 185 کیلوگرم 8,250,000
میلگرد 12-A2 10 کیلوگرم 44,700
میلگرد 10-A3 8 کیلوگرم 45,000
میلگرد 12-A3 10 کیلوگرم 45,000
میلگرد 14-A3 15 کیلوگرم 44,500
میلگرد 16-A3 20 کیلوگرم 44,500
میلگرد 18-A3 25 کیلوگرم 44,500
میلگرد 20-A3 30 کیلوگرم 44,500
میلگرد 22-A3 35 کیلوگرم 44,500
میلگرد 25-A3 46 کیلوگرم 44,500
میلگرد 28-A3 58 کیلوگرم 44,500
نبشی بال مساوی 40*40*2.5*6000 10 کیلوگرم 49,000
نبشی بال مساوی 50*50*4*6000 18 کیلوگرم 47,500
نبشی بال مساوی 50*50*5*6000 22 کیلوگرم 47,500
نبشی بال مساوی 60*60*5*6000 22 کیلوگرم 47,500
نبشی بال مساوی 60*60*6*6000 34 کیلوگرم 47,500
نبشی بال مساوی 70*70*4*6000 29 کیلوگرم 51,500
نبشی بال مساوی 70*70*5*6000 32 کیلوگرم 48,500
نبشی بال مساوی 70*70*6*6000 38 کیلوگرم 47,500
نبشی بال مساوی 70*70*7*6000 44 کیلوگرم 47,500
نبشی بال مساوی 80*80*6*6000 45 کیلوگرم 47,500
نبشی بال مساوی 80*80*8*6000 57 کیلوگرم 46,000
نبشی بال مساوی 90*90*7*12000 115 کیلوگرم 52,000
نبشی بال مساوی 90*90*8*12000 130 کیلوگرم 52,000
نبشی بال مساوی 90*90*9*12000 145 کیلوگرم 52,000
نبشی بال مساوی 100*100*10*6000 90 کیلوگرم 47,000
نبشی بال مساوی 120*120*12*6000 129 کیلوگرم 47,000
نبشی بال مساوی 100*100*10*12000 180 کیلوگرم 48,000
نبشی بال مساوی 120*120*12*12000 260 کیلوگرم 48,000
نبشی بال مساوی 130*130*10*12000 237 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 130*130*12*12000 283 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 130*130*13*12000 304 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 140*140*12*12000 305 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 140*140*14*12000 352 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 150*150*14*12000 379 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 150*150*15*12000 405 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 160*160*14*12000 418 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 160*160*16*12000 461 کیلوگرم توافقی
ناودانی 10*6000 48 کیلوگرم 45,500
ناودانی 12*6000 60 کیلوگرم 45,500
خط نورد میلگرد یک

خط نورد میلگرد یک

اطلاعات بیشتر
خط تولید اکسیژن یک

خط تولید اکسیژن یک

اطلاعات بیشتر
خط نورد میلگرد دو

خط نورد میلگرد دو

اطلاعات بیشتر
خط نورد مقاطع یک

خط نورد مقاطع یک

اطلاعات بیشتر
خط ذوب و ریخته گری یک

خط ذوب و ریخته گری یک

اطلاعات بیشتر
خط نورد مقاطع دو

خط نورد مقاطع دو

اطلاعات بیشتر
خط تولید اکسیژن دو

خط تولید اکسیژن دو

اطلاعات بیشتر
خط ذوب و ریخته گری دو

خط ذوب و ریخته گری دو

اطلاعات بیشتر
وعده ما به عنوان یک تولیدکننده ارائه محصولات با کیفیت و خدمات با ارزش به مشتریان جهت ساخت و ساز مطمئن و با استحکام است.